Varsel om Kretsting 4. mars

3 januar, 2018 av Jarle Andre Ødegaard

Kretstinget for Follo krets 2018, avholdes den 4. mars klokken 12 i Son kulturkirke. (Adresse: Sagbruksveien 2, 1555 Son)

Send gjerne inn forslag til saker til kretstinget!
Forslagene må være sendt kretsleder(at)follokrets.no før 28. januar.
Gruppene bes også sende inn kandidater til utmerkelser.

Endelig innkalling med innstilling fra kretsstyret sendes ut til gruppene og legges ut på nettsiden senest 4. februar.

NSFs lover sier følgende om kretstinget:
«Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer. Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke ha»
Medlemsantallet for 2017 er ennå ikke på plass, og endelig deltakernøkkel blir sendt ut så fort dette foreligger. Foreløpig kan gruppene forholde seg til:

Myrvoll: 7 + GL

Siggerud: 1 + GL

Fagerstrand: 6 + GL

Nordby: 5 + GL

Drøbak/Frogn: 8 + GL

Langhus: 10 + GL

Ski: 14 + GL

Sofiemyr: GL

Kolbotn: 9 + GL

Bjørnemyr: 8 + GL

Vestby: 12 + GL

Ås: 10 + GL

Oppegård: 4 + GL

Nesodden/Jaer: 3 + GL

Son: 1 + GL

Råde: 1 + GL

Rygge: 3 + GL

Våler: 5 + GL

Jeløy: 10 + GL

8. Moss: 4 + GL

Moss FA: 2 + GL