Hanne-Kristine-Lybekk

Kontakt Follo Krets

Kretsen kan nåes på mail: post(at)follokrets.no

Kretsens postadresse: Postboks 158, 1401 Ski

Vil du bli med i en speidergruppe? Du finner kontaktinformasjon til alle speidergruppene her.

Kretsen benytter seg av Colliers Råd & Bokføring AS for regnskapsføring

 

Kretsstyret

Adrian Sørensen

Visekretsleder

David Kro Barlaup

Styremedlem

Jarle André Ødegaard

Styremedlem

Vigleik Lutnæs

Styremedlem

Roverombudet

Småspeiderombud

Speiderombudet

Valgkomite

Stian Green

Vigleik Lutnæs

Styremedlem