Hanne-Kristine-Lybekk

Kontakt Follo Krets

Kretsen kan nåes på mail: post(at)follokrets.no

Kretsens postadresse: Postboks 158, 1401 Ski

Vil du bli med i en speidergruppe? Du finner kontaktinformasjon til alle speidergruppene her.

Kretsen benytter seg av Colliers Råd & Bokføring AS for regnskapsføring

 

Kretsstyret

Benjamin Taftesund

Kretsleder

Bjørnar Evensen

Kretsstyremedlem

Jarle André Ødegaard

Styremedlem
Mobil: +47 918 07 276

Runar Nikolaysen

Kretsstyremedlem

Solveig Schytz

Kretsstyremedlem

Stein Ankarstrand

Visekretsleder

Thorbjørn Elvestad

Kretsstyremedlem

Roverombudet

Wilhelm Gotch Stamsaas

Småspeiderombud

Hanne Sickel

Speiderombudet

Paul Henrik Wanderås