Peff kurs 2 høst 2021

3 oktober, 2021 av speiderombud

Det var godt å kunne gjennomføre peff 2 kurs med motiverte og lærevillige speidere, det endte med 21 deltakere etter litt frafall før kursets start.
Flere av kretsen grupper var representert med en eller flere peffer og asser.

Noen hadde tatt peff 1 for to år siden, noen i fjor og noen i år. Så en god miks med gammel og ny erfaring.

Som Peff 1 startet vi med en 3,5 km lang marsj fra Fløisbonn. Denne gangen rakk det å bli mørkt før vi kom frem, men det er ikke noe hinder når man har hodelykter når man skal sette opp leir.

Speiderne ble delt inn i blandede patruljer denne gangen, så alle patruljene bestod av speidere fra flere grupper, en fordel når man skal dele erfaringer på tvers av gruppene i kretsen.
Alle gruppene har sine måter å gjøre enkelte ting på, for eksempel start og slutt av speidermøter osv.

Lørdagen gikk med til forberedelse og planlegging av dagstur i patruljene. Vi gikk gjennom de ulike temaene de trengte som en basis for å planlegge turen, hvor de skulle finne ut hvilket mål de hadde for turen, bestemte meny, skrev handleliste og pakket ned utstyr de trengte for å gjennomføre dagsturen. Hvor de skulle gå trakk de, det var på forhånd bestemt fire steder som var cirka like langt unna Stallerud slik at tida da hadde til rådighet var den samme.

Alle deltakerne fikk utdelt kursheftet i lommeformat, samt kursheftet for peff 1. De som ikke var der får det tilsendt sammen med kursbevis  for peff 1 i posten.

Alle patruljene hadde med seg veildere på turen, og veilederne spiste sammen med patruljen på stedet de skulle til. Ellers var veilederne der for å følge med, det var opp til patruljene å finne veien dit de skulle basert på kart de fikk utdelt, og sørge for at de hadde det de trengte.
Veilederne skulle kun blande seg inn i de valgene de gjorde underveis hvis det var fare for noe eller om de ba om det. Patruljen jeg var veileder for hadde bestemt seg for å pranke meg, dog var det ikke helt vellykket.

Alle patruljene gjorde erfaringer underveis, med unntak av en patrulje brukte de den anslåtte tiden dit de skulle, og den siste patruljen brukte bare 15 minutter mer enn resten.

Av erfaringer man gjorde seg underveis, kan nevnes sjekk av utstyr, følge med på skilt underveis, at det var gjerne flere veier dit man skulle, og at det ikke alltid var like lett å vite hvor man var på kartet. I følge noen var den broen de stod på ikke på kartet selv med Norgeskart på mobilen som ekstra sjekkpunkt.

Når speiderne kom tilbake til Stallerud evaluerte vi hvordan turene hadde gått, før vi hadde leirbål på kvelden.

Søndag tok vi for oss det vi ikke rakk på lørdag, og evaluerte kurset før merker ble delt ut.

Tusen takk for nok en lærerik kurshelg, takk for alle samtalene, for alle diskusjonene og for turen på lørdag.

Uten veileder ingen kurs, så en stor takk til Kjersti, Marius, Benjamin, Arthur og Jarle for innsatsen underveis.