Peff kurs 1 – Vår 2022

6 mars, 2022 av speiderombud

Helgen 4. til 6. mars ble det gjennomført et Peff 1 kurs med 24 deltakere fra åtte grupper i kretsen, på Vaskeberget speiderhus, Rygge.
Deltakerne ble delt inn i fire patruljer satt sammen av speidere fra ulike grupper slik at alle hadde mulighet til å bli kjent med nye speidere denne helgen.

Stemninga var god gjennom hele helgen, og det var noen som valgte å sove ute til tross for relativt kjølig temperatur på natta.

I løpet av helga fikk speiderne vite mer om bl.a. hvordan planlegge et patruljemøte, hvordan takle utfordringer som kan oppstå mellom speidere, og speidere og ledere, de lagde mat ute patruljevis og de hadde innslag til leirbål. De fikk også tips om hvor de kan finne aktiviteter som passer patruljen de skal ha ansvar for i sin egen gruppe, og alle deltakerne fikk utdelt et kurshefte som dekker det kurset omfatter. Dette heftet som er i lommestørrelse fikk de med seg hjem etter kurset slik at de kan bruke det når de kommer tilbake til sine grupper og patruljer. 

Kurset ble avsluttet på søndag med utdeling av kursbevis og merke til å ha på skjorta.
En naturlig fortsettelse på dette kurset er Peff 2 kurset, hvor det første mulige er i mai, samt at det er satt opp ett til høsten.

Det var tre veiledere denne helgen, og en fjerde som kom innom på lørdagen. Uten disse veilederne hadde det ikke vært mulig å gjennomføre kurs så en stor takk rettes til Marius og Jarle, og til Benjamin som var innom på lørdagen.

Også en stor takk til deltakerne som bidro med masse underveis, og delte av sine erfaringer og synspunkter.
Det er bestandig like givende å bli kjent med disse speiderne, takket være de kan vi utvikle disse kursene videre slik at det neste kurset blir enda bedre.

På vegne av veilderne
Speiderhilsen fra speiderombudet, Paul Henrik

Bilder: https://follo.speiding.no/bilder-peffkurs-1-var-2022/