Kretsleir avlyses

25 mai, 2021 av Jarle André Ødegaard

Leirledelsen for kretsleiren på Røros har besluttet å avlyse årets leir. Kretsstyret støtter beslutningen.

Bakgrunnen er at det er for mye usikkerhet rundt smittevern, testing, aldersinndeling og kryssing av speidere på tvers av kommuner mv. Det har vært vanskelig å få en klar tilbakemelding fra kommunelegen og kulturetaten på Røros mht. gjennomføring. Smittesituasjonen i Nord-Østerdalen den siste tiden har ikke gjort det lettere.

Informasjonen som har kommet fra forbundet gir heller ikke noe tydelig svar på hvilke retningslinjer vi må forholde oss til. Vi kan bli pålagt kostbare tiltak på kort varsel. Troppene må være i små størrelser og det er liten mulighet for å ha aktiviteter på tvers av troppene. Dette er ikke forenlig med den leiropplevelsen vi ønsker å skape. En viktig del av en stor leir er å bli kjent med speidere utenfor egen tropp. Alternativ B, som var mindre leire i Røros, lar seg derfor heller ikke gjennomføre slik omstendigheten er nå.

Det har vært viktig å skape forutsigbarhet for gruppene. På bakgrunn av overnevnte avlyser vi leiren nå slik at gruppene har en viss tid og mulighet til å planlegge alternativ C, som er egne opplegg.

Når det gjelder roverleir, vil vi oppfordre kretsens rovere til å bli med på egen gruppes arrangement, og/eller bli med på Agenda-roverleiren på Tredalen. Kretsstyret skal sjekke ut mulighet for å bli med på denne, og melder i fra på kretsens Facebook-side. Som en erstatning vil kretsen forsøke å få til et heidundranes roverarrangement for kretsens rovere til høsten når forholdene tillater det.

Speiderhilsen Kretsstyret