Innkalling til Kretsting 2021

17 februar, 2021 av Jarle André Ødegaard

Det kalles herved inn til kretsting – kretsens årsmøte
Denne innkalling er oppdatert pr 17. februar med kretstingpapirer finnes her: https://follo.speiding.no/kretsting-2021/ 
Tid: onsdag 17. mars kl 1900.
Lenke til påmelding: https://min.speiding.no/activities/view/2091
Sted: Digitalt. Påmeldte delegater for tilsendt link til kretstinget.

Agenda:

 1. Registrering av delegater
 2. Velkommen v/kretsleder
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 6. Valg av to delegater til å signere protokollen
 7. Valg av tellekorps
 8. Valg av redaksjonskomite
 9. Godkjenning av årsberetning
 10. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning
 11. Godkjenning av arbeidsplan
 12. Innsendte saker

o Forslag fra KS om endring av forretningsorden

o Forslag fra 1. Jeløy

 1. Godkjenning av budsjett, herunder fastsettelse av kretskontingent
 2. Valg (forslag til kandidater kan sendes wenche.e.gronas@mattilsynet.no innen 24. februar)

o visekretsleder for to år
o to kretsstyremedlemmer for to år
o tre medlemmer av valgkomiteen for ett år o revisor for ett år

15. Henstillinger til det nye kretsstyret

Etter ordinært kretsting vil det bli en orientering om kretsleiren på Røros.

Fristen for å melde inn saker til ordinær årsmøtebehandling gikk ut 3. februar. Endelig saksliste med forslag til årsmelding, regnskap og budsjett ble kunngjort på kretsens nettsider 17. februar.

Møtedetaljer
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83706965327?pwd=MEVQWFRSRmtJc3RSTmxaV0FwdWkwQT09

Meeting ID: 837 0696 5327
Passcode: 671848