Informasjon om Kretskonkurransen 2021

13 april, 2021 av Jarle André Ødegaard

På grunn av korona situasjonen har vi sett og nødt til å utsatte kretskonkurransen til lørdag 12. juni. For mer informasjon se: https://follo.speiding.no/kalender/kretskonkurranse/

For de patruljene som går videre til NM etter kretskonkurransen.
Vi vil også informere om at NM vil gå den 13. juni For mer info se https://www.nmispeiding.no/