Google Workspace

14 mars, 2021 av Jarle André Ødegaard

Informasjon om Google Workspace

For å gjøre det enklere å avholde digitale møter, dele filer og informasjon kan de gruppene som ønsker det få Google Workspace adresser på fornavn.etternavn@speiding.no

Send da en forespørsel til webansvarlig@follokrets.no med følgende:
Navn på gruppa
Navn på den som skal ha tilgang
E-postadresse til den som skal ha tilgang
Telefonnummer til den som skal ha tilgang