Varsel om kretsting 30. mars på Kolben.

3 februar, 2020 av Jarle Andre Ødegaard
Datoen ble formidlet i desember på grøtfesten, men dere kan gjerne begynne å sende inn saker nå til kretsleder@follokrets.no Endelig saksliste sendes ut 4 uker før kretsting
Husk også at tinget skal gjennomføre valg av representanter og varaer til Speidertinget (13.-15. nov.) og Speider- og Roverforum (9.-11. okt.). Under ser dere antallslister og oversikt over hvor mange fra hver gruppe som kan stille.