Utsatt: Kretsting

13 mars, 2020 av Jarle Andre Ødegaard

Kretstinget er utsatt grunnet den pågående Korona-situasjonen. Ny informasjon vil komme senere.