[Småspeidere] Vinterlekene 2021

15 januar, 2021 av Jarle Andre Ødegaard
Slik situasjonen er nå så vil ikke vinterlekene avholdes slik som før.
Flokkene i de forskjellige gruppene oppfordres til å avholde en aktivitetsdag 7.2. I egne grupper.
Antall barn blir ikke så mange og kan også lett deles i enda mindre kohorter . Flokkleder i hver gruppe står som arrangør og håper dere kan kjøpe inn litt pølser, saft etc til barna.
Dere sender en oversikt til (småspeiderombud) med navn og alder på bever og flokk barn som deltar , samt gruppe !
Så vil dere få merke i posten i etterkant . Husk å melde hvem som er flokkleder og adresse !
Ønsker dere lykke til og håper alle er enige i avgjørelsen og gjennomfører et opplegg 7.2.
Ps: legg gjerne ut noen bilder fra arrangementene deres