Laster Hendelser

Peffkurs 3 (forkveld)

6 oktober 18:00 - 21:00

Kurs
Troppen

Hei!
I speideren sier vi ofte at lederutviklingen starter allerede når man begynner som småspeider. Men det er ofte rollen som peff eller ass som gjør speiderne bevisste på sine ledelsesferdigheter.

Peffkurs – et eget kurs for patruljeførere og assistenter – hjelper dem å utvikle disse ferdighetene. Peffkurs er det første lederkurset du kan ta i speideren.
Peff 3 er en patruljetur som gjennomføres i egen gruppe. Patruljeturen skal tilfredsstille kravene til fordypningsmerke Patruljehaik.

Peffkurs 3 forutsetter at Peffkurs 2 kurs er gjennomført på forhånd.

Alle må delta på forkveld tirsdag 06/10 18.00 – 21.00:
– Planlegging av en patruljetur med egen patrulje
1. Alle i patruljen skal ha minst én konkret oppgave i forbindelse med planlegging og gjennomføring av haiken.
2. Patruljen lager logg fra haiken og sender den til speiderombud@follokrets.no.
3. Alle i patruljen skal være med på en oppsummering av hvordan turen gikk og hva som er nyttig å huske på til neste gang. På etterkvelden vil vi gå gjennom de erfaringene dere har gjort dere.
4. Patruljehaiken skal gjennomføres av patruljen alene – uten voksen leder.

Deltakerne skal ha peffansvaret i forbindelse med turen (også hvis det er patruljeassistenten som deltar på Peffkurs 3 – da skal peffen være ass) og sørge for at alle kravene til merket blir oppfylt. Loggen fra haiken og notater fra oppsummeringen av turen skal sendes inn som rapport til kretsen for godkjenning og registrering av gjennomført Peffkurs 3.

I gruppa er det troppslederen som har ansvaret for å følge opp gjennomføringen av patruljeturen og bistå patruljen i rapporteringen til kretsen.

Etterkvelden tirsdag 10/11 18.00 – senest 21.00:
Hvis deltakerne gjennomfører en vellykket tur, får de også fordypningsmerket Patruljehaik og kan bruke det sammen med merkene til Peff 1 og Peff 2. Disse tre merkene til sammen viser at de har gjennomført hele patruljeføreropplæringen.

Merket deles ut på etterkvelden.

 

Sted: Stangåsveien 3, Oppegård

Påmeldingsfrist: 29/09 i medlemssystemet

Speiderhilsen
Paul Henrik Wanderås

Mobil: 988 98 788 / speiderombud@follokrets.no

Arrangør

Speiderombudet Follo Krets