Laster Hendelser

Peffkurs 1

4 september - 6 september

Follo krets
Kurs
Troppen

Hendelse Navigasjon

Patruljeførerkurs

I speideren sier vi ofte at lederutviklingen starter allerede når man begynner som småspeider. Men det er ofte rollen som peff eller ass som gjør speiderne bevisste på sine ledelsesferdigheter.

Peffkurs – et eget kurs for patruljeførere og -assistenter – hjelper dem å utvikle disse ferdighetene. Peffkurs er det første lederkurset du kan ta i speideren.

Det er kretsene som har ansvaret for gjennomføringen av peffkursene. Mange kretser gjennomfører i dag peffkurset over to helger, samtidig som det er noen lokale variasjoner på kursenes innhold. Men hovedpoenget med peffkurs er å  hjelpe peffer og asser med å utføre oppgavene sine på en god måte, og ikke minst for å gi dem inspirasjon og nye ideer.

Ikke la deg avskrekke av ordet «kurs». Det trenger ikke å være kjedelig å være på kurs. Dette er jo et speiderkurs, og det betyr at mye av læringen skjer gjennom lek eller morsomme oppgaver. Det meste av det som skjer på kurset, gjøres dessuten i kurspatruljer, så deltakerne får god trening i å se hvordan en patrulje fungerer i forskjellige situasjoner.

Det at peffkurs gjennomføres i kretsen, betyr at deltakerne kommer fra flere forskjellige grupper. Dette gir deg mulighet til å få mange nye venner.

Tretrinns peffkurs
Peffkurset består av 3 deler – Peff 1, Peff 2 og Peff 3. For hver kursdel du tar, får du en del av et merke, og alle de tre merkedelene settes til slutt sammen til merket du ser i illustrasjonen.

Du får dessuten kursbevis for kurset, som du stolt kan henge opp på veggen. I tillegg får du to fine hefter som oppsummerer kort de smarte tipsene og sjekklistene fra kurset. Disse heftene har laminerte ark, så de kan brukes både på møter og turer.

 

Innhold i Peff 1:

 • Hva er speiding: speiderhistorie, speidermetoden, speideridealer, patruljesystemet
 • Patruljebygging og patruljesærpreg
 • Peffens og assens rolle
 • Langsiktig planlegging, terminliste
 • Planlegging og gjennomføring av et patruljemøte med fokus på struktur og rammer
 • Hjelpemidler og ressurser
 • Speiderprogrammet
 • Hvordan lærer vi – forutsetninger og metoder
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Planlegging og gjennomføring av et patruljemøte med fokus på faglig innhold
 • Problemløsning i patruljen
 • Veien videre – videre peffopplæring i gruppa og kretsen

Arrangør

Follo Krets
Epost:
post@follokrets.no