Laster Hendelser

Ledertrening trinn 1

11 februar - 21 mars

Ledere

Kurset holdes som en kombinasjon av videosamlinger, patruljearbeid, selvstendig arbeid i egen speidergruppe og minst én fysisk samling (uten overnatting). Ved påmelding til kurset forplikter du deg til å delta på alle kurssamlingene (se lenger ned).
Dette er første kurset i grunntreningen for speiderledere.
Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Vi tar for oss temaer som speidingens idé og verdigrunnlag, å være speiderleder, speidermetoden, speiderprogrammet, friluftsliv i
speiderarbeidet og trygge speideraktiviteter og turer.

Forutsetning for deltakere
Forutsetningen for å delta er at du har gjennomført Lederstart (Introkurset og ledersamtalen). Introkurset er et selvstudium som finnes her: https://speiding.no/laer-ledelse/vaere-speiderleder/slik-blir-du-speiderleder (høyre marg).
Det vil bli gjennomført ledersamtale 2. februar på video. Gå til påmeldingen.

Kurssamlinger
Oppstartsamling (videomøte) – torsdag 11. februar, kl. 20-22
Underveis-samling (videomøte) – torsdag 4. mars, kl. 20-22
Avslutningssamling (fysisk dagssamling ute) – 21. mars – sted avklares

Mellom samlingene vil deltakerne jobbe med oppgaver i egen gruppe og i kurspatruljen under oppfølging av en kursveileder. Patruljene kan avtale patruljesamlinger ved behov.

Antallet plasser på kurset er avhengig av antallet tilgjengelige veiledere. Så det kan være lurt å være rask med påmeldingen.
Påmelding: https://min.speiding.no/activities/view/2096

Arrangør

Follo Krets