Laster Hendelser

Kretsting 2022

17 mars 19:00 - 21:00

Hele Kretsen
Ledere
Rovere
Troppen

Det varsles om kretsting for Follo krets 17. mars 2022.

Gruppene/medlemmer i Follo krets oppfordres til å bringe saker inn for tinget. Forslag sendes «post(a)follokrets.no» senest 17. februar

Innkalling og sakspapirer kommer her senest 2. mars 2022.

Påmelding skjer gruppevis senest 13. mars i «Min speiding»: https://min.speiding.no/activities/view/2879

Antall og alderskategori den enkelte gruppe kan stille med, vil bli kunngjort i innkallingen.

Sted kommer.

Arrangør

Kretsstyret Follo krets
Epost:
post@follokrets.no