Laster Hendelser

Kretsting 2021

17 mars 19:00 - 21:00

Follo krets

Det kalles herved inn til kretsting – kretsens årsmøte onsdag 17. mars kl 1900.
Sted: Kolben Kulturhus Sal 1 og/eller digitalt.

Det vil bli et digitalt avstemmingssystem uansett om det blir fysisk eller digitalt møte, eller kombinasjon.
Legg merke til at gruppene må velge sine delegater og melde disse på i medlemssystemet senest 3. mars!

Innkalling finnes under «Dokumenter -> Kretsting».
Legg merke til at kretsstyret veldig gjerne vil ha bidrag til arbeidsplanen for 2021. Se eget dokument om dette.
Endelig saksliste legges ut på nettsidene senest 17. februar.

Arrangør

Follo Krets