Laster Hendelser
 • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Kretskonk

19 september

Follo krets
Troppen

Velkommen til kretskonkurransen 2020

OPPDATERING 3 SEPTEMBER:

VIKTIG: OPPMØTESTED er endret fra Bankløkka til Seiersten! Programmet er nå endret, og oppdatert (se nedover i teksten). Fisten er forøvrig gått ut, så vi mottar ikke flere patruljer (enkeltspeidere i allerede registrerte patruljer er OK).

OPPDATERING 25 AUGUST:

På grunn av koronasituasjonen vil årets kretskonkuranse bli avholdt som et dagsarrangement lørdag 19 september. Den tradisjonelle hinderløypen blir ikke gjennomført i år. Det er heller ikke nødvendig for speiderne å ha med annet enn dagstursekk samt mat til dagstur.

Teksten under vil bli oppdatert etter påmeldingsfristen, som er 1. september!

Innledning:
I år er det Drøbak/Frogn som ønsker velkommen, og står som teknisk arrangør av kretskonkurransen i anledning speidergruppens 100-års jubileum.
Det skal konkurreres i teorioppgave, hemmelig oppgave, orientering og rundløype med ulike speiderkunnskapsoppgaver.
Årets kretskonkurranse arrangeres i hovedsak på Seiersten skanse, med oppmøte på Seiersten. Se nedover for detaljer.

Oppmøte:
Oppmøte for patruljene skjer på Seiersten lørdag 19. september mellom kl 08 og 09.
Parkering for ledere som skal være med skjer enten på Seiersten (NB betaling) eller ved golfklubbens reserveparkering (gratis). For å finne sistnevnte, tast inn «Smieveien 4, Drøbak» på GPS. Parkeringen ligger rett nedenfor innkjøringen. Det vil være parkeringsvakter både ved Seiersten, Golfklubben, Bankløkka og Follo Museum (de to siste er det ikke lov å parkere på for speidere/ledere).
Arrangementet avsluttes med premieutdeling ca kl 18, og henting skjer ved Frognhallen/Seiersten stadion kl 19.

Administrativt:

 • Patruljene tar med vanlig turutstyr for dagstur. Patruljen skal medbringe eget førstehjelpsutstyr som også skal være med rundt på rundløype.
 • All bruk av mobil under konkurranser er forbudt.
 • De som skal ut på orientering (to fra hver patrulje) skal ha heldekkende tøy (lange armer og bein). Alt annet kan gi startnekt eller disk. Husk kompass.
 • Mat: Hver enkelt speider ordner selv mat og drikke
 • Utstyr til hemmelig oppgave: Hver patrulje må skaffe følgende:
 • 1 snekkersag
 • 1 rundsag (koster kr 40 på Biltema) e.l.
 • 1 batteridrevet drill (husk ladet batteri!)
 • 1 kassett med bor til drillen
 • 1 hammer
 • 1 flatt skrujern (middels størrelse)
 • 1 stjerneskrutrekker (middels størrelse)

Program (NB endringer kan forekomme):

Lørdag

 • 0800-0900 Innsjekk ved Seiersten stadion, løype med oppgaver i samfunnskunnskap.
 • 0900: Ledere fra deltakende grupper skal være på plass på konkurranseområdet.
 • 0800-1000 Teori på vei til konkurranseområdet
 • 1000-1030 Åpning og administrative forhold
 • 1030-1330 Rundløype med 5 poster (lunsj inntas ved venting på post!)
 • 1400-1600 Hemmelig oppgave
 • 1600-1800 Orientering (to deltakere) og test av hemmelig oppgave
 • 1800-1900  Avslutningsseremoni og marsj til Seiersten

Påmelding:
Påmelding er nå stengt.

NB: Følgende grupper må oppgi patruljer på sine deltakere: 1. Ski, 1. Ås, 8 Moss, Bjørnemyr, Fagerstrand og Vestby! Dette bes sendt på epost til ankar@drobakspeiderne.no snarest!

——–

Det er ikke lov å spekulere i eller «toppe» patruljer – disse skal bestå av speidere som til daglig er i samme patrulje. Dersom troppene av en eller annen grunn vil «toppe», skal disse stille utenfor konkurranse (ikke telle i sammelagtlista), og skal angis ved påmelding. Arrangør vil kontrollere dette og sjekke ut avvik.
Påmeldingsavgift kr 450 pr patrulje. Faktura sendes gruppen i etterkant.
Ledere skal også meldes på, men det betales ikke for ledere.
Påmeldingsfrist: 1. september
Se forøvrig vedlagte reglement
Spørsmål til arrangementet kan rettes til Stein Ankarstrand, tel 95467696 eller e-post ankar@drobakspeiderne.no

Vedlegg: Reglement for Kretskonkurranse i Follo Krets

REGLEMENT KRETSKONK 2020

1. Generelt

Kretskonkurransen 2020 vil ikke telle som uttak til NM i speiding.  Arrangementsansvarlig er speiderombudet. Hoveddommer oppnevnes av speiderombudet. 

Alle spørsmål under arrangementet stilles til sekretariatet. Sekretariatet er bemannet hele dagen. I sekretariatet henger klokke med offisiell tid for arrangementet. 

Kun akkrediterte personer kan oppholde seg i patruljeområdet og konkurranseområdet.

Speiderskjorte og speiderskjerf skal benyttes under hele konkurransen, med unntak av under O-løp hvor heldekkende klær skal benyttes. 

2. Påmelding

Påmelding skjer via medlemssystemet. Alle speidere og ledere som skal være tilstede under helgen skal meldes på.

3. Deltagere og patruljer

Alle deltakere må være medlem av Norges speiderforbund, og medlemskontingent skal være betalt for inneværende år. Nye medlemmer må være innmeldt i medlemssystemet før påmeldingsfristen utløper. Eksisterende medlemmer må være oppdatert med riktig kontaktinformasjon, fødselsdato og patrulje.

Det er kun originale patruljer som har anledning til å delta. Evt avvik skal angis, og stiller utenfor konkurranse. Ved endt påmeldingsfrist gjøres det uttrekk fra medlemssystemet med patruljeinndeling.

Konkurransen er åpen for speidere i troppsalder, det vil si speidere født mellom 1.1.2004 og 31.12.2010. Hvis en speider er innenfor dette, men på et tidligere tidspunkt har gått over i roverlaget som roveraspirant, er han eller hun å betrakte som rover og kan ikke delta i ordinær konkurranse. Aspirantpatruljer stiller i egen konkurranse og konkurrer mot hverandre.

Alle patruljer skal bestå av minimum 3 speidere. Hver deltagende gruppe må ha med minst en leder som er disponibel for arrangør hele helgen.

4. Utstyr

Patruljene må selv bære alt utstyr de skal benytte, med mindre annet er oppgitt. Utstyrsliste blir publisert på kretsens nettsider.

Tillat utstyr er spesifisert på hver enkelt oppgave. Det er ikke lov å benytte utstyr utover angitte hjelpemidler på hver oppgave.

Det er ikke lov å hogge rajer på uten samtykke fra arrangør. Det er ikke tillatt å hogge rajer på veien eller ved konkurranseområdet.

Deltagende patruljene har ikke anledning til å låne ut eller låne utstyr fra andre, dette gjelder også innen egen speidergruppe.

5. Ankomst

Patruljene møter på angitt oppmøtested og registrer sin ankomst. Speiderne går deretter angitt løype inn til konkurranseområdet og løser oppgaver underveis.

Innsjekk gjøres hos sekretariatet på konkurranseområdet. Sekretariatet tildeler patruljeområde. Ledere sjekker inn direkte hos sekretariatet.

6. Poeng og bedømming

Maksimal poengsum for hver oppgave/øvelse er 50 poeng.

Alle ordinære oppgaver skal ha en tydelig innleveringsfrist. Ved for sen innlevering trekkes 5 poeng for hvert påbegynte minutt over innleveringsfristen. Tiden beregnes etter offisiell tid for arrangementet. Etter 10 minutter forsinket innlevering vil det bli gitt null poeng. 

Om ikke annet er oppgitt, vil klagefristen være én time etter at resultatet er offentliggjort. Alle klager skal leveres skriftlig til sekretariatet av patruljefører. 

Resultater henges opp på offisiell tavle ved sekretariatet. 

Alle regelbrudd kan medføre poengtrekk eller, i grove tilfeller, diskvalifikasjon. Resultatet av klagebehandling er endelig og kan ikke påklages.

Patruljen med flest poeng vinner. Beste tropp er den troppen som oppnår det høyeste patruljegjennomsnittet for samtlige patruljer, det vil si alle patruljer i troppen og ikke bare deltagende patruljer. Oppdatert: Tropp med bare en patrulje til daglig teller ikke i troppssammendraget.

7. Hjelpemidler

Det er ikke tillatt å medbringe oppslagsverk (trykt eller elektronisk), benytte mobiltelefon, datamaskin eller andre elektroniske hjelpemidler under konkurransen.

Det er heller ikke tillatt å motta hjelp fra andre deltagende patruljer, ledere eller besøkende. Ledere som følger sine speidere skal ikke være sammen med disse under oppgaveløsning. 

Ingen andre hjelpemidler enn de som blir angitt for hver post er tillatt. Blir ulovlige hjelpemidler benyttet vil dette bli ansett som forsøk på fusk, og det vil bli gitt 0 poeng på posten.

8. Sikkerhet

Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret for sikkerheten under konkurransen. Det vil være minst en kyndig person i førstehjelpsberedskap tilstede enhver tid under arrangementet. 

Alle patruljer skal ha eget førstehjelpsutstyr med seg under konkurransen.

Det er ikke anledning for patruljer eller ledere til å tenne bål under arrangementet. Mat medbringes av den enkelte speider og leder.

Ved eventuell skader, brann e.l. skal sekretariatet og nødetatene varsles.

Overdommer og arrangementsansvarlig kan i samråd under spesielle omstendigheter dispensere fra regler.

Arrangør

Speiderombudet Follo Krets