Laster Hendelser

Kretskonk

18 september - 20 september

Follo krets
Troppen

Velkommen til kretskonkurransen 2020

Innledning:
I år er det Drøbak/Frogn som ønsker velkommen, og står som teknisk arrangør av kretskonkurransen i anledning speidergruppens 100-års jubileum.
Det skal konkurreres i teorioppgave, hemmelig oppgave, orientering, hinderløype og rundløype med seks ulike speiderkunnskapsoppgaver.
Årets kretskonkurranse arrangeres i hovedsak på Seiersten skanse, men oppmøte er i Drøbak sentrum. Se nedover for detaljer.

Oppmøte:
Oppmøte for patruljene skjer på Bankløkka (ved Drøbak kirke) fredag 18. september mellom kl 17 og 19. Speiderne skal her sette av personlig pakning som skal bæres ca 1,5 kilometer.
Ledere, samt fellesutstyr som telt mv kan settes av ved Follo museum, men utstyr må bæres derfra ca 400 meter inn til leirområdet. Dette kan enten gjøres ved at ledere bærer det inn, eller at speiderne henter etter at de ankommer leirområdet.
Parkering for ledere som skal være med i helgen skjer enten på Seiersten (NB betaling) eller ved golfklubbens reserveparkering (gratis). For å finne sistnevnte, kjør til Follo museum og spør parkeringsvakten eller ring arrangementsansvarlig.
Det vil være parkeringsvakter både ved Bankløkka og Follo Museum.
Arrangementet avsluttes søndag 20. september med premieutdeling kl 14, og henting skjer ved Frognhallen/Seiersten stadion kl 15. Eventuelt utstyr må bæres dit eller tilbake til Follo museum.

Administrativt:

 • Patruljene tar med vanlig turutstyr for overnatting to netter. Patruljen skal medbringe eget førstehjelpsutstyr som også skal være med rundt på rundløype.
 • Det er dårlige muligheter for å sette opp huk ved hjelp av trær, så telt eller annen anordning som er frittstående anbefales!
 • Det finnes ikke lademulighet på området. All bruk av mobil under konkurranser er forbudt.
 • De som skal ut på orientering (to fra hver patrulje) og hinderløype (tre fra hver patrulje) skal ha heldekkende tøy (lange armer og bein). Alt annet kan gi startnekt eller disk. Husk kompass.
 • Mat: Patruljene ordner selv mat til alle måltider. Arrangøren stiller varme griller til disposisjon lørdag fra kl 1830. Drikkevann vil være tilgjengelig på området, men det er smart å ha med vannkanne.
 • Utstyr til hemmelig oppgave: Hver patrulje må skaffe følgende:
 • 1 snekkersag
 • 1 rundsag (koster kr 40 på Biltema) e.l.
 • 1 batteridrevet drill (husk ladet batteri!)
 • 1 kassett med bor til drillen
 • 1 hammer
 • 1 flatt skrujern (middels størrelse)
 • 1 stjerneskrutrekker (middels størrelse)

Program (NB endringer kan forekomme):

Fredag
1700-1900    Innsjekk ved Drøbak kirke, løype med oppgaver i samfunnskunnskap
2100 Peffmøte på konkurranseområdet.
2130 Resultat samfunnsoppgave kunngjøres
2300 Ro i leir

Lørdag
0800 Flaggheis etterfulgt av peffmøte
0900-1200 Hemmelig oppgave
1200-1430 O-løp, to pr patrulje. 2 min startintervall. Lunsj bør spises innenfor denne tiden
1430 Resultat hemmelig oppgave del 1 kunngjøres
1500-1800 Rundløype
1800 Resultatliste orientering kunngjøres
1830-2100 Middag. Arrangør stiller med varme griller
2000 Resultat fra rundløype og hemmelig oppgave kunngjøres
2100-2200 Leirbål etterfulgt av peffsamling
2300 Ro i leir

Søndag
0800 Flaggheis etterfulgt av peffmøte
0900-1000 Demo hinderløype
1000-1230 Hinderløype. 3 pr patrulje. 3 min startintervall
1230-1400 Opprydding
1400 Avslutningsseremoni og marsj til Seiersten

Påmelding:
Deltakere meldes på i medlemssystemet enkeltvis, men det er viktig at minst tre fra samme patrulje stiller.

NB: For at arrangør skal ta ut korrekte lister må riktig patrulje være satt på den enkelte FØR påmeldingsfrist.
Det er ikke lov å spekulere i eller «toppe» patruljer – disse skal bestå av speidere som til daglig er i samme patrulje. Arrangør vil kontrollere dette og sjekke ut avvik.
Påmeldingsavgift kr 450 pr patrulje. Faktura sendes gruppen i etterkant.
Ledere skal også meldes på, men det betales ikke for ledere.
Påmeldingsfrist: 31. august
Se forøvrig vedlagte reglement.
Spørsmål til arrangementet kan rettes til Stein Ankarstrand, tel 95467696 eller e-post ankar@drobakspeiderne.no

Vedlegg: Reglement for Kretskonkurranse i Follo Krets

REGLEMENT KRETSKONK 2020

 1. 1. Generelt

Kretskonkurransen er Follo krets sitt uttak til NM i speiding.  Arrangementsansvarlig er speiderombudet. Hoveddommer oppnevnes av speiderombudet. 

Alle spørsmål under arrangementet stilles til sekretariatet. Sekretariatet er bemannet når det ikke foregår konkurranser, samt ved inn- og utlevering av oppgaver.  I sekretariatet henger klokke med offisiell tid for arrangementet. 

Kun akkrediterte personer kan oppholde seg i patruljeområdet og konkurranseområdet.

Speiderskjorte og speiderskjerf skal benyttes under hele konkurransen, med unntak av under hinderløype og O-løp hvor heldekkende klær skal benyttes. 

 1. 2. Påmelding

Påmelding skjer via medlemssystemet. Alle speidere og ledere som skal være tilstede under helgen skal meldes på.

 1. 3. Deltagere og patruljer

Alle deltakere må være medlem av Norges speiderforbund, og medlemskontingent skal være betalt for inneværende år. Nye medlemmer må være innmeldt i medlemssystemet før påmeldingsfristen utløper. Eksisterende medlemmer må være oppdatert med riktig kontaktinformasjon, fødselsdato og patrulje.

Det er kun originale patruljer som har anledning til å delta. Ved endt påmeldingsfrist gjøres det uttrekk fra medlemssystemet med patruljeinndeling.

Konkurransen er åpen for speidere i troppsalder, det vil si speidere født mellom 1.1.2004 og 31.12.2010. Hvis en speider er innenfor dette, men på et tidligere tidspunkt har gått over i roverlaget som roveraspirant, er han eller hun å betrakte som rover og kan ikke delta. Aspirantpatruljer stiller i egen konkurranse og konkurrer mot hverandre. Deltagelse som aspirantpatrulje kvalifiserer ikke til NM.

Alle patruljer skal bestå av minimum 3 personer. Hver deltagende gruppe må ha med minst en leder som er disponibel for arrangør hele helgen.

 1. 4. Utstyr

Patruljene må selv bære alt utstyr de skal benytte, med mindre annet er oppgitt. Utstyrsliste blir publisert på kretsens nettsider.

Tillat utstyr er spesifisert på hver enkelt oppgave. Det er ikke lov å benytte utstyr utover angitte hjelpemidler på hver oppgave.

Det er ikke lov å hogge rajer på uten samtykke fra arrangør. Det er ikke tillatt å hogge rajer på veien eller ved konkurranseområdet.

Deltagende patruljene har ikke anledning til å låne ut eller låne utstyr fra andre, dette gjelder også innen egen speidergruppe.

 1. 5. Ankomst

Patruljene møter på angitt oppmøtested og registrer sin ankomst. Speiderne går deretter angitt løype inn til konkurranseområdet og løser oppgaver underveis.

Innsjekk gjøres hos sekretariatet på konkurranseområdet. Sekretariatet tildeler patruljeområde. Ledere sjekker inn direkte hos sekretariatet.

 1. 6. Poeng og bedømming

Maksimal poengsum for hver oppgave/øvelse er 50 poeng.

Alle ordinære oppgaver skal ha en tydelig innleveringsfrist. Ved for sen innlevering trekkes 5 poeng for hvert påbegynte minutt over innleveringsfristen. Tiden beregnes etter offisiell tid for arrangementet. Etter 10 minutter forsinket innlevering vil det bli gitt null poeng. 

Om ikke annet er oppgitt, vil klagefristen være én time etter at resultatet er offentliggjort. Alle klager skal leveres skriftlig til sekretariatet av patruljefører. 

Resultater henges opp på offisiell tavle ved sekretariatet. 

Alle regelbrudd kan medføre poengtrekk eller, i grove tilfeller, diskvalifikasjon. Resultatet av klagebehandling er endelig og kan ikke påklages.

Patruljen med flest poeng vinner. Beste tropp er den troppen som oppnår det høyeste patruljegjennomsnittet for samtlige patruljer, det vil si alle patruljer i troppen og ikke bare deltagende patruljer.

 1. 7. Hjelpemidler

Det er ikke tillatt å medbringe oppslagsverk (trykt eller elektronisk), benytte mobiltelefon, datamaskin eller andre elektroniske hjelpemidler under konkurransen.

Det er heller ikke tillatt å motta hjelp fra andre deltagende patruljer, ledere eller besøkende. Ledere som følger sine speidere skal ikke være sammen med disse under oppgaveløsning. 

Ingen andre hjelpemidler enn de som blir angitt for hver post er tillatt. Blir ulovlige hjelpemidler benyttet vil dette bli ansett som forsøk på fusk, og det vil bli gitt 0 poeng på posten. Patruljen mister også muligheten til å delta på NM.

 1. 8. Sikkerhet

Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret for sikkerheten under konkurransen. Det vil være minst en kyndig person i førstehjelpsberedskap tilstede enhver tid under arrangementet. 

Alle patruljer skal ha eget førstehjelpsutstyr med seg under konkurransen.

Det er ikke anledning for patruljer eller ledere til å tenne bål under arrangementet. All matlaging må derfor foregå på stormkjøkken, multifuelbrenner eller lignende. Troppsleder er ansvarlig for at speiderne har tilstrekkelig kompetanse rundt bruk og sikkerhet.

Ved eventuell skader, brann e.l. skal sekretariatet og nødetatene varsles.

Overdommer og arrangementsansvarlig kan i samråd under spesielle omstendigheter dispensere fra regler.

Arrangører

Follo Krets
Follo Krets