Laster Hendelser

Ekstraordinært kretsting

2 september 20:00 - 21:00

Hele Kretsen

Kretsstyret kaller inn til ekstrordinært kretsting fredag 2. september kl 2000 i Nesparken (samtidig som Minileiren starter).

Representantfordeling som for kretstinget i mars (se under).

Bakgrunn for innkallingen:

Det må velges ytterligere en vararepresentant til Speidertinget 2022.

Da Kretstinget i mars valgte delegater til Speidertinget 2022 (ST), forutså ikke styret eller kretstinget at vi lett kan komme i en situasjon der vi ikke får fylt alle plassene. Follo har 5 delegater på ST: kretsleder pluss fire, hvorav minst to skal være under 26 år.

På kretstinget ble følgende valgt:

Martha Hagbø (Ås)
Ingrid Lycke (Drøbak)
Stein Ankarstrand (Drøbak)
Viktor Kallainen (Moss FA)
Reserver: Simen Nybro (Ås), Peik Næsje (Jeløy) og Runar Nikolaysen (Vestby)

Ingrid, Viktor og Simen er under 26 når ST arrangeres.

Reglene slik at to delegater fra samme gruppe kan ikke representere kretsen. Fra Follo skal to av de fire representantene være under 26. Altså kan ikke Stein stille siden Ingrid er delegat. Simen som første reserve kan heller ikke siden Martha er delegat. Da er det Peik Næsje som er neste, og Follos representanter vil være Martha, Ingrid, Peik og Viktor + kretsleder Benjamin.

MEN: Dersom Ingrid eller Viktor ikke kan stille pga sykdom, kan verken Stein (over 26) eller Simen (fra Ås) stille. De neste reserver Peik og Runar kan heller ikke (over 26). Det er da bare Viktor som er under 26 år.

Kretsen MÅ derfor velge ytterligere en vara (helst to) som er under 26 år. Dette gjør vi da på ekstraordinært kretsting 2. september kl 2000 slik at vi kan melde inn delegater innen fristen, som er samme dag 2. september!

Saksliste på ekstraordinært kretsting er:

  1. Registrering av delegater
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Godkjenning av innkalling og saksliste
  5. Valg av møteleder
  6. Valg av vararepresentanter under 26 år til Speiderting 2022

Det foretas ikke påmelding til ekstraordinært kretsting, men det vil telles opp ved oppmøte om antall delegater ift kvoter er OK.

Gruppene oppfordres til å få deltakere på minileir til å stille på ekstraordinært kretsting.

 

Gruppe Medlemmer
 tot           u 26
Antall delegater max Minste antall under 26*
Drøbak/Frogn speidergruppe 123 98 GL+13 5
1. Ås speidergruppe 113 95 GL+12 4
1. Kolbotn speidergruppe 107 85 GL+11 4
1. Jeløy speidergruppe 100 81 GL+10 4
1. Ski speidergruppe 93 70 GL+10 4
Langhus speidergruppe 87 55 GL+9 3
Vestby speidergruppe 80 65 GL+8 3
Myrvoll speidergruppe 76 60 GL+8 3
Bjørnemyr speidergruppe 71 57 GL+8 3
Ryggespeiderne 60 49 GL+6 2
8. Moss speidergruppe 42 31 GL+4 1
Fagerstrand speidergruppe 36 27 GL+4 1
1. Våler speidergruppe 31 25 GL+4 1
Moss FA speidergruppe 27 24 GL+3 1
1. Råde speidergruppe 26 22 GL+3 1
Oppegård speidergruppe 21 15 GL+3 1
Siggerud speidergruppe 19 17 GL+2 1
1. Nesodden/Jaer speidergruppe 9 5 GL+1 1
[ 1. Son sjøspeidergruppe 9 6 GL+1 1
* Minste antall representanter under 26 år. Dersom man ikke stiller med nok under 26 år, får man ikke erstatte disse med representanter over 26 år.

 

Arrangør

Kretsstyret Follo krets
Epost:
post@follokrets.no