Laster Hendelser

Småspeider- og beverdagene

juni 3 - juni 4

Beverkolonien
Flokken

Kjære speidervenner!

Her kommer INVITASJON og nærmere informasjon om Småspeiderdagene, som i år arrangeres på Røed Gård, Jeløy, helgen 3. til 4. juni 2023. Temaet for dagene er naturvern.

Arrangør; 1. Jeløy og Småspeiderombudet

PÅMELDING VIL GÅ VIA MEDLEMSSYSYTEMET TIL NSF, https://min.speiding.no/activities/view/3588

Program lørdag:

 

Klokken 12.00:                       Ankomst Røed Gård / registrering / kort informasjon

Klokken 12.30-14.00:             Lunsj/leirslagning

Klokken 14.00:                       Velkommen / presentasjon av ettermiddagens aktiviteter

Klokken 14.00-17.00:             Beverne og Flokkene arbeider med en hemmelig oppgave.

Klokken 17.00-18.30:             Middag/Grilling

Klokken 18.45:                       Innmarsj/oppmøte til felles leirbål

Klokken 19.00:                       Oppstart av leirbål/underholdning

Klokken 22.00:                       Ro i leiren. Leirvakter vil være i området.

Klokken 22.00:                       Samling i sekretariatet når alle små borgere er i ’seng’

Klokken 23.00                         Lang tone

 

Program søndag:

 

Klokken 07.45                         Revelje

Klokken 08.00                         Flaggheis

Klokken 08.30:                       Frokost på leirområdene / riving (pakking) av leir

Klokken 09.30-10.00:             Ankomst/registrering av bevere og flokker som ikke overnatter.

Klokken 10.30:                       Velkommen/Orientering til postmannskaper

Klokken 11.00:                       Konkurransen starter

Klokken 13.00:                       Matpause etter hvert som beverne og flokkene kommer tilbake

(Lederne i den enkelte bevergruppe/flokk sørger for at speidere som trenger mat før dette, medbringer dette ut i løypa)

Klokken 14.30-15.00:             Vi kårer vinneren. Avslutning, Speiderbønn og hjemreise.

 

 

NB!  Det kan bli mindre endringer av tidspunktene under arrangementet.

 

 

Hvor skal vi være?

Ferden går til Røed Gård på Jeløya ved Moss.

 

Hvordan kommer vi dit?

 

E6 til avkjøringen til Moss, kjør gjennom Mosseporten og følg veien mot Moss sentrum. Ta til høyre i rundkjøringa v/Esso og følg skilting mot Moss-Horten ferga/Jeløya.   Når dere kommer over brua på Jeløya, rett over i lyskrysset. Følg deretter skilting til Galleri F15. Adressen er Røedalleen 26, 1519 Moss

 

Parkering

Parkering skjer på parkeringsplassen på Røed Gård

Det vil altså bli anledning til å sette av beverne/flokkene og utstyret i umiddelbar nærhet av leirområdet.

 

 

Registrering lørdag

Skjer i sekretariatet på området.

En leder fra hver bevergruppe/flokk foretar innsjekkingen på enhetens vegne, oppgir korrigert

(i forhold til listene i forhåndspåmeldingen), antall småspeidere og ledere samt navn og fødselsdato/medlemsnummer på speiderne.

 

Registrering søndag  (for dem som ankommer først da)

 

Skjer i sekretariatet på området.

En leder fra hver bevergruppe/flokk foretar innsjekkingen på enhetens vegne, oppgir korrigert

(i forhold til listene i forhåndspåmeldingen), antall småspeidere og ledere samt navn og fødselsdato/medlemsnummer på speiderne.

 

Flagg

Vi ber om at beverne/flokkene tar med seg flagg og eventuelle bannere til oppstillingsplassene.

 

Antrekk

Speiderdrakt, fottøy og yttertøy etter været.

 

Utstyr

Ta med en hammer til den hemmelige oppgaven.

Hver bevergruppe/flokk må medbringe eget utstyr for overnatting og mat/utstyr til matlaging.

Gjerne også en presenning for oppspenning hvis det regner.  Det er tilgang på raier.

Bevere/Flokker som har, medbringer et pulverapparat . Alternativt en vannbøtte med tanke på brannsikkerheten

 

Vann

Det er vann, ta med kanne.

Vi vil har varmt vann i sekreteriatet.

 

Toaletter

Det vil være utsatt HIBASer.

 

Griller

Det vil bli satt opp felles griller på området for grilling lørdag kveld, ta med grillmat.

 

 

Søppel

Det skal ikke være noe søppel der når vi kommer, heller ikke når vi drar.

Alle ledere påser at søppel plukkes og tas med hjem.

 

Pant/tomgods

Samles og tas med hjem igjen.

 

Konkurransen

Orientering for postmannskaper vil finne sted kl. 10.30 søndag.

Vær presis!

 

Opplegget for konkurransen i år blir rundløype.    

Ved orienteringen vil postmannskapet få utlevert:

Løype-/deltagerkort til sin bevergruppe/flokk.

Poengkort for sin post hvor alle poeng som blir gitt på posten skal noteres.

Begge leveres til sek­retariatet etter konkurransen.

 

Tradisjonen tro, har vi et tema for arrangementet;

I år har vi valgt naturvern som tema. Vi skal være i et landskapsvern område.

Småspeiderombudet står for arrangementet av selve konkurransen. Det vil i år altså bli rundløype. Hver bevergruppe/flokk må, tradisjonen tro, stille med en oppgave/aktivitet til løypa og postmannskap. Forslag til oppgaver sendes småspeiderombudet. Velg/gjør dere opp en mening. Først til mølla gjelder.

 

 

Vel møtt!!

 

Speiderhilsen!

 

  1. Jeløy v/Vigleik Lutnæs og Småspeiderombud Hanne Sickel                             mobil: 996 05 940                                                                                     mobil: 995 71 160

 

 

 

 

Ytterligere info følger naturligvis via www.Follokrets.no

 

 

 

OBS!

PÅMELDING VIL GÅ VIA MEDLEMSSYSYTEMET TIL NSF, https://min.speiding.no/activities/view/3588

Arrangør

Follo Krets